Χρήστος Αγγέλης

αρ. μητρώου: 23
Μαντζάρου 6 Κέρκυρα, 49100

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 1991

Εξειδικεύσεις

Ιατρική και φαρμακευτική, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.