Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης

αρ. μητρώου: 24 http://www.mkk.gr/

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 1995
Πτυχίο Διερμηνείας, , 1995

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Θέματα περιβάλλοντος, Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός, Μάρκετινγκ
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.