Μαρία Ξανθοπούλου

αρ. μητρώου: 246 https://www.translationembassy.com

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Τουρκική, Γερμανική, Γαλλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Ελληνική

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Μέσα επικοινωνίας και τέχνες, Βιομηχανία και τεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφορικής, Ιατρική και φαρμακευτική, Φυσικές επιστήμες, Πολιτική, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Λογισμικό Μετάφρασης

MemoQ, SDL Trados Studio 2014, SDL Trados Studio 2015

Λίγα λόγια

Επαγγελματίας μεταφράστρια και διερμηνέας με διεθνή εμπειρία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Επιδεικνύω μεγάλη δεξιότητα στη διαπολιτισμική επικοινωνία χάρη στο πλούσιο ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο και τις αξιόλογες επαγγελματικές μου εμπειρίες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Οι βαθιές γλωσσικές και πολιτισμικές μου γνώσεις μου επιτρέπουν να μεσολαβώ ανάμεσα σε πολιτισμούς και να διασφαλίζω την επιτυχή μετάδοση των μηνυμάτων του πελάτη στο απευθυνόμενο κοινό. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ▪ Μετάφραση ▪ Διερμηνεία συνεδρίων (ταυτόχρονη,διαδοχική,κοινοτική διερμηνεία και διερμηνεία διαμεσολάβησης) ▪ Διαχείριση έργων ▪ Επιμέλεια / Έλεγχος κειμένων

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.