Λαμπρίνα Ιωάννου

αρ. μητρώου: 252

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2012
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μετάφρασης - Μεταφρασεολογίας, , 2016

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Βιομηχανία και τεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφορικής, Ιατρική και φαρμακευτική, Φυσικές επιστήμες, Νόμοι και διοίκηση, Λογοτεχνία

Λογισμικό Μετάφρασης

SDL Trados 2007, SDL Trados Studio 2009, SDL Trados Studio 2011, SDL Trados Studio 2014, SDL Trados Studio 2015, SDL Trados Studio 2017, Translation Workspace, WordFast, Wordfast Classic, Wordfast Pro 4

Λίγα λόγια

Ονομάζομαι Λαμπρίνα Ιωάννου και είμαι μεταφράστρια, απόφοιτη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσες εργασίας αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Επιπλέον, είμαι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος "Μετάφραση-Μεταφρασεολογία" του ΕΚΠΑ. Πριν την απόκτηση του πτυχίου, εκπόνησα την πρακτική μου άσκηση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και μετά την αποφοίτηση εκπόνησα επίσης πρακτική άσκηση στο μεταφραστικό γραφείο EL Translations, με παράλληλη εκμάθηση CAT tools. Έκτοτε, εργάστηκα ως freelancer, καθηγήτρια Αγγλικών τόσο σε φροντιστήριο όσο και με παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια εργάζομαι ως εσωτερική μεταφράστρια/Project Manager σε μεταφραστικό γραφείο, διευρύνοντας παράλληλα τις εξωτερικές συνεργασίες που διατηρώ. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής μου είναι τα νομικά, ιατρικά και τεχνικά κείμενα, ιδίως σε ό, τι αφορά την τεχνολογία της πληροφορικής, τις ηλεκτρονικές συσκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία. Παράλληλα, μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος, συμμετέχω στην ομάδα που συστήθηκε για τη συλλογική μετάφραση γαλλικών λογοτεχνικών και δοκιμιακών έργων, τα οποία βρίσκονται υπό έκδοση. Έχω συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, με ανακοίνωση στην 5η Συνάντηση Ελλήνων Μεταφρασεολόγων το Μάιο του 2015 στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ο συλλογικός μεταφραστής ως ιδανικό αντηχείο της φωνής του συγγραφέα» (http://echo.frl.auth.gr/5th_trad_congress/proceedings/Papadima_Maria_et_al.pdf) και η εργασία μου «Η Πτώση, αναπαριστώντας την αφήγηση των ενοχών» δημοσιεύτηκε στον Μεταφρασεολογικό Η-τόμο «Διαγλωσσικές θεωρήσεις» του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (http://metafraseis.enl.uoa.gr/fileadmin/metafraseis.enl.uoa.gr/uploads/Greek_Lambrina_Ioannou_PUBLICATION.pdf) στα αγγλικά και ελληνικά. Τέλος, στο πλαίσιο της συνεχούς και διά βίου μάθησης και κατάρτισης, παρακολούθησα πρόσφατα σεμινάριο εξειδίκευσης στη νομική ορολογία και μετάφραση στο ζεύγος Αγγλικά-Ελληνικά.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.