Παναγιώτα Νασίκα

αρ. μητρώου: 259

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική, Ισπανική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική, Ισπανική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2002

Εξειδικεύσεις

Βιομηχανία και τεχνολογία, Ιατρική και φαρμακευτική, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Μάρκετινγκ, Έγγραφα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λογισμικό Μετάφρασης

Memsource, SDL Trados Studio 2017, Transit NXT
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.