Χρυσάνθη Νιάσκου

αρ. μητρώου: 265
Καλυψούς 20 Αθήνα, 13122

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική

Πτυχία

΄Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, , 1995

Εξειδικεύσεις

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.