Θεοδώρα Μπουρουτζή

αρ. μητρώου: 272

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2013

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ιατρική και φαρμακευτική, Νόμοι και διοίκηση, Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.