Παναγιώτης Παπαδόπουλος

αρ. μητρώου: 283 https://www.panos-hey-translations.com
Νικάνωρος 34 Θεσσαλονίκη, 54250

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ρωσική, Τουρκική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Ελληνική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Αγγλική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2014
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διερμηνεία, ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2017

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Πολιτική, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Μάρκετινγκ

Λογισμικό Μετάφρασης

SDL Trados Studio 2014, SDL Trados Studio 2015

Λίγα λόγια

1. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015: 476 Τάγμα Ηλεκτρονικού Πολέμου: Μεταφραστής τουρκικών ραδιοακροάσεων προς τα ελληνικά (στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας) 2. Ιούλιος-Αύγουστος 2014: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Πρακτική άσκηση ως μεταφραστής δελτίων τύπου και άρθρων από αγγλικά/γαλλικά προς ελληνικά 3. Νοέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014: SOPREMA GROUP: Μεταφραστής τεχνικών οδηγιών θερμομόνωσης και υγρομόνωσης από αγγλικά προς τουρκικά 4. Νοέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014: CISV GREECE: Μεταφραστής εσωτερικών κανόνων λειτουργίας και πρόληψης κινδύνων από αγγλικά προς ελληνικά 5. Ιούνιος 2011-Σεπτέμβριος 2012: Hiphop.gr: Μεταφραστής άρθρων από αγγλικά προς ελληνικά. Θεματολογία: Μουσική βιομηχανία και δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας 6. Παροχή διερμηνείας στα εξής συνέδρια: Από την παραδοσιακή στη συνεργατική μάθηση: Τεχνολογικά ενισχυμένη εκπαίδευση διερμηνέων, 2η Ευρωμεσογειακή Συνάντηση «Η Οικονομία των Εργαζομένων», Έγκλημα και Κρίση: Γραφές και μεταγραφές της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, Γλωσσικά επαγγέλματα και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, Διεπιστημονικό Συνέδριο «Χώροι του παιδιού, ή χώροι για το παιδί;», 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 7. Διερμηνεία για το ραδιόφωνο: Παροχή διερμηνείας στο ραδιοφωνικό σταθμό 95,8 για συνέντευξη με το Γάλλο συγγραφέα Πασκάλ Μπρυκνέρ, στο πλαίσιο της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.