Θεοδώρα Φέλερη

αρ. μητρώου: 293

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2014
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.