Αγγελική Ευστρατιάδη

αρ. μητρώου: 297

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Τουρκική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Γαλλική, Τουρκική, Αγγλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2013

Λογισμικό Μετάφρασης

SDL Trados Studio 2009, SDL Trados Studio 2011, SDL Trados Studio 2017
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.