Χαραλαμπία Αρμπουνιώτη

αρ. μητρώου: 301
Πάροδος Ιωάννη Διακίδη, αρ. 15 166 Πάτρα, 26335

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2017
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.