Μαριάννα Αθανασοπούλου

αρ. μητρώου: 302
Πάροδος Ηρακλέους 21 Άργος, 21200

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2017
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.