Μάχη Μαυρίκη

αρ. μητρώου: 303
Quinta de Fonte, Edificio D Diniz Q 55, Piso O Paco de Arcos, 2770 071

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2014
Μεταπτυχιακό στη Διερμηνεία Συνεδρίων, , 2015
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.