Μαρία-Ευανθία Ντούκλος-Χασκή

αρ. μητρώου: 307

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2005
Πτυχίο Διερμηνείας, , 2009

Λογισμικό Μετάφρασης

SDL Trados Studio 2017
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.