Αλεξάνδρα Συπούλα

αρ. μητρώου: 315 https://polonika.gr/
Χριστοπούλου 1 Κοζάνη, 50132

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Πολωνική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Πολωνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2010
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.