Κωνσταντίνος Μενύκτας

αρ. μητρώου: 327

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική, Ρωσική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Ελληνική, Αγγλική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2019

Εξειδικεύσεις

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Μέσα επικοινωνίας και τέχνες

Λογισμικό Μετάφρασης

Memsource, MateCat, SDL Trados Studio 2019

Λίγα λόγια

Ο Κωνσταντίνος Μενύκτας αποφοίτησε από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη Μετάφραση. Οι Γλώσσες Εργασίας του είναι τα Ελληνικά (μητρική γλώσσα), τα Αγγλικά, και τα Γαλλικά (άριστη γνώση). Επιπλέον, μαθαίνει τη ρωσική γλώσσα. Τέλος, κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διερμηνεία Συνεδρίων στο Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος (SCG).

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.