Δήμητρα Κατσαμάκη

αρ. μητρώου: 332
Αλεξάνδρου Μπινιώρη 9 Θεσσαλονίκη, 56728

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Ισπανική, Γερμανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Ισπανική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018
Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες της Μετάφρασης, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (UAB)), 2019

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Μέσα επικοινωνίας και τέχνες, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Μάρκετινγκ

Λογισμικό Μετάφρασης

Across, Alchemy Catalyst 9, DéjàVu, MemoQ, Memsource, Passolo, SDL Trados Studio 2017, SmartCat, MateCat, SDL Trados Studio 2019

Λίγα λόγια

Με πανεπιστημιακή κατάρτιση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην μετάφραση και στις τεχνολογίες επιβοήθησής της, καθώς και με εργασιακή εμπειρία πάνω στην μετάφραση και τοπική προσαρμογή κειμένων, προσφέρω γλωσσικές και μεταφραστικές υπηρεσίες από την αγγλική, ισπανική και γερμανική προς την ελληνική γλώσσα. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες διερμηνείας από την αγγλική και την ισπανική γλώσσα προς τα ελληνικά.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.