Χαρούλα Κωνσταντινίδου

αρ. μητρώου: 340 http://www.storyreloaded.wordpress.com

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γερμανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική, Αγγλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Ελληνική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Αγγλική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015
Μεταπτυχιακός τίτλος Μετάφρασης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, 2020

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Μάρκετινγκ

Λογισμικό Μετάφρασης

DéjàVu, MemoQ, Memsource, SDL Trados Studio 2017, Termbase, MateCat

Λίγα λόγια

Με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της μετάφρασης, η γεφύρωση πολιτισμών και η αγάπη μου για τον γραπτό λόγο με οδήγησε στην επιλογή του επαγγέλματος της μεταφράστριας. Έχω εργαστεί ως μεταφράστρια με ιδιώτες και φορείς σε πληθώρα ειδών κειμένων, με έμφαση στην ποιότητα και την λεπτομέρεια, ως διερμηνέας και κειμενογράφος. Πιστεύω στην δια βίου μάθηση και επενδύω στη μόρφωση με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους συνεργάτες μου. Η ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα απαιτεί διαρκή επαγγελματική εγρήγορση και ευελιξία και επιδίωξη μου παραμένει η παράλληλη εξέλιξη στους κλάδους της μετάφρασης, της διερμηνείας και της σύνταξης κειμένων.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.