Αναστασία Σκόρδου

αρ. μητρώου: 46
Μαντζάρου 6 Κέρκυρα, 49100

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική
Γλώσσες-πηγή διερμηνείας: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική
Γλώσσες-στόχος διερμηνείας: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., , 1997

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Μέσα επικοινωνίας και τέχνες, Βιομηχανία και τεχνολογία, Ιατρική και φαρμακευτική, Φυσικές επιστήμες, Πολιτική, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Λίγα λόγια

Από το 1997 έως σήμερα εργάζομαι ως Επαγγελματίας Μεταφράστρια και από το 2009 διατηρώ μεταφραστικό γραφείο στην Κέρκυρα.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.