Χριστίνα Οικονόμου

αρ. μητρώου: 61 http://www.korinthos-metafrasi.gr/
Κολιάτσου 34 Κόρινθος, 20131

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Αλβανική, Ρωσική, Ουκρανική, Γεωργιανή, Ισπανική, Ιταλική, Ρουμανική
Γλώσσες - στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Αλβανική, Γαλλική, Γεωργιανή, Ισπανική, Ιταλική, Ρουμανική, Ρωσική, Ουκρανική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2006
Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, , 2018

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Μέσα επικοινωνίας και τέχνες, Πολιτική, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Μάρκετινγκ

Λογισμικό Μετάφρασης

SDL Trados Studio 2017, Termbase
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.