Ελένη Βούλγαρη

αρ. μητρώου: 81 https://www.kmdlarisa.gr

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Γλώσσες - πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική
Γλώσσες - στόχος: Ελληνική

Πτυχία

Πτυχίο Μετάφρασης, , 2008

Εξειδικεύσεις

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση, Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, Βιομηχανία και τεχνολογία, Τεχνολογία Πληροφορικής, Ιατρική και φαρμακευτική, Φυσικές επιστήμες, Πολιτική, Νόμοι και διοίκηση, Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά, Θέματα περιβάλλοντος

Λίγα λόγια

Με την απόκτηση του πτυχίου μου το 2008, ξεκίνησα να δραστηριοποιούμαι επιτυχώς έως και σήμερα ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ&ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ στην πόλη μου, Λάρισα. Παρέχω η ίδια υπηρεσίες μετάφρασης στις γλώσσες εργασίας μου (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά) και μέσω του δικτύου συνεργατών που έχει αναπτύξει η επιχείρηση μου εξυπηρετώ όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς. Αναλαμβάνω ειδικά και γενικά κείμενα, απομαγνητοφωνήσεις και υποτιτλισμό ενώ βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.2002) οι μεταφράσεις μου είναι επίσημες και αποδεκτές από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια μου επιτρέπει να εγγυηθώ την ποιότητα, τη συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και το σεβασμό στις ανάγκες κάθε πελάτη με στόχο την τελική ικανοποίηση του. "

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.