Γεώργιος Μπογιατζής

αρ. μητρώου: 21 http://www.mka.com.gr
Δημοτσελίου 54 Αγρίνιο, 30131

Γλώσσες εργασίας μετάφρασης

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.