Η ΠΕΕΜΠΙΠ αναγνωρίζει και στηρίζει την ιδιότητα των μεταφραστών ως μεσολαβητών μεταξύ ανθρώπων και λαών. Με την ιδιότητά τους αυτή αναλαμβάνουν σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη συνεννόηση σε παγκόσμιο επίπεδο και εδραιώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας με τους αποδέκτες γλωσσικών υπηρεσιών.

Γι’ αυτόν τον λόγο, εξέδωσε για τα μέλη της Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητος και κατ’ επέκταση καταρτίστηκε ο Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς που θέτει τα πρότυπα άσκησης και προαγωγής του μεταφραστικού επαγγέλματος, καθώς επίσης της συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, με τα οποία είναι επιθυμητό να συμμορφώνονται όλα τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Κώδικας Πρακτικής και Συμπεριφοράς της ΠΕΕΜΠΙΠ ακολουθούν τα πρότυπα της FIT και της EULITΑ, καταρτίστηκαν κατόπιν μελέτης αντίστοιχων κωδίκων από την Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία και Γερμανία, και εφαρμόζουν τα συμπεράσματα του έργου Aequitas, ενώ επίσης μπορούν να ενημερώνονται καθώς αλλάζουν οι συνθήκες και οι απαιτήσεις εργασίας.

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής & Συμπεριφοράς

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.