Πρόγραμμα mentoring

Βρείτε εδώ χρήσιμους συνδέσμους για το Πρόγραμμα:

Χτίζουμε μια ισχυρή κοινότητα
mentoring!

Με στόχο τη συνεχή υποστήριξη και ενίσχυση των επαγγελματιών της μετάφρασης στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους και την προσωπική τους εξέλιξη, η ΠΕΕΜΠΙΠ δημιούργησε και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη της το Πρόγραμμα mentoring.

Τι είναι το mentoring;

Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ mentor και mentee, μέσα από την οποία ανταλλάσσονται εμπειρίες, παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές και, τελικά, προκύπτουν πολλαπλά οφέλη και για τα δύο μέρη:

 • οι mentees αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους, δομούν θετικές επαγγελματικές σχέσεις, βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και μεγιστοποιούν τις προοπτικές τους,
 • οι mentors αναπτύσσουν ήπιες δεξιότητες, ηγετικές ικανότητες και επαγγελματικό ήθος, διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο, αναστοχάζονται τις δικές τους γνώσεις, πεποιθήσεις και πρακτικές, ενώ λαμβάνουν και την ικανοποίηση της εθελοντικής προσφοράς.

Το mentoring δεν είναι:

 • μάθημα/σεμινάριο
 • αξιολόγηση γνώσεων
 • shortcut για εύρεση εργασίας

Είναι όμως:

 • βελτίωση δεξιοτήτων
 • καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης
 • ενδυνάμωση και εξερεύνηση νέων προοπτικών

Η ταυτότητά μας

Το Πρόγραμμα mentoring είναι εσωτερικό για την ΠΕΕΜΠΙΠ και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2017.
Βασικός στόχος
του Προγράμματος είναι να στηρίξει:

 • τόσο νεοεισερχόμενα μέλη της Ένωσης που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, ώστε να ενταχθούν ομαλότερα στην αγορά εργασίας, να δικτυωθούν, να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες, να αποκτήσουν ταυτότητα ως επαγγελματίες της μετάφρασης, κ.α.
 • όσο και περισσότερο έμπειρα μέλη της Ένωσης, ώστε να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους σε νέους τομείς, να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες, κ.α.

Το πρόγραμμα είναι business-oriented, δηλαδή παρέχει στήριξη σε ζητήματα επαγγελματικής εξέλιξης.

Διοργανώνονται δύο κύκλοι ετησίως, ένας το φθινόπωρο και ένας την άνοιξη, με τετράμηνη διάρκεια ο καθένας.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές εντός συγκεκριμένης περιόδου πριν το άνοιγμα του εκάστοτε κύκλου. Η περίοδος αυτή ανακοινώνεται εγκαίρως από το Διοικητικό Συμβούλιο στα μέλη της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Συντονιστική ομάδα του Προγράμματος στη διεύθυνση mentoring@peempip.gr

Εξελισσόμαστε

Αναγνωρίζοντας την προσφορά των mentors και τις ανάγκες των mentees, και για να παράσχει συνεχή υποστήριξη σε κάθε άτομο που συμμετέχει, από τον Μάρτιο του 2023 η ΠΕΕΜΠΙΠ μέσω της Συντονιστικής ομάδας αναδιάρθρωσε και εμπλούτισε το Πρόγραμμα mentoring, υλοποιώντας μια σειρά από αλλαγές που σκοπό έχουν να ενδυναμώσουν την κοινότητα του mentoring, δίνοντάς της έναν χαρακτήρα που συμβαδίζει με το γενικότερο προφίλ του συλλόγου.

Έτσι, πλέον:

 • με στόχο την πάγια κάλυψη των βασικότερων αναγκών των mentees, δημιουργήσαμε τρεις ομάδες mentors με διακριτό ρόλο η καθεμία: mentors, core mentors και ad hoc mentors.
 • ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε ένα σύστημα προβολής των mentors (spotlight) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ένωσης.
 • τέλος, δώσαμε έμφαση στη συνεχή παροχή υποστήριξης αλλά και εισαγωγικής/βασικής εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα mentoring, τόσο των mentors, όσο και των mentees.

Στηρίζουμε

Ομάδες υποστήριξης στο Viber

Για τη συνεχή και άμεση υποστήριξη της κοινότητας του mentoring της ΠΕΕΜΠΙΠ, πέρα από τους διαύλους επικοινωνίας που υπάρχουν ήδη, δημιουργήσαμε ειδικές συνομιλίες υποστήριξης στο Viber, τις οποίες συντονίζει η Ομάδα εργασίας του προγράμματος. Εκεί μοιραζόμαστε χρήσιμο υλικό, συνδέσμους, κ.λπ., ενώ οι mentors και οι mentees που το επιθυμούν μπορούν να θέτουν τυχόν προβληματισμούς και απορίες τους ή να κάνουν τις προτάσεις τους, συζητώντας σε πραγματικό χρόνο και σε ασφαλές περιβάλλον.

Στο πνεύμα της πολιτικής απορρήτου του mentoring, οι ομάδες αυτές έχουν ενισχυμένη προστασία απορρήτου.

Webinar για mentors & mentees

Η Συντονιστική ομάδα του προγράμματος παρέχει, πριν από την έναρξη κάθε νέου κύκλου, ένα εισαγωγικό webinar ειδικά για mentees και ένα αντίστοιχο webinar ειδικά για mentors, με στόχο να προσφέρει περισσότερα εφόδια σε όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να αποκομίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος από αυτό. Η παρακολούθηση αυτών των webinars είναι υποχρεωτική.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ

Webinars σε συνεργασία με την Ομάδα εργασίας CPD της ΠΕΕΜΠΙΠ
Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις επιθυμίες των mentees και των mentors, η Συντονιστική ομάδα του Προγράμματος mentoring, σε συνεργασία με την Ομάδα εργασίας CPD, διοργανώνει επιπλέον webinars σύντομης διάρκειας και στοχευμένου περιεχομένου με σκοπό την πληροφόρηση για ζητήματα που απασχολούν κάθε επαγγελματία της μετάφρασης που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Αναπτυσσόμαστε

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και τη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης, mentors και mentees λαμβάνουν Βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα mentoring, το οποίο αποδίδει 2 μονάδες CPD σε κάθε κύκλο.

Οι ομάδες των mentors μας

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.