Συνεργασίες

FIT International

Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφραστών

Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT (Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation of Translators) από το 2010. H FIT περιλαμβάνει περισσότερες από 100 επαγγελματικές ενώσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκπροσωπεί περισσότερους από 80.000 μεταφραστές σε 55 χώρες. Σκοπός της Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων, είναι να προάγει την αναγνώριση του μεταφραστικού επαγγέλματος και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μεταφραστών παγκοσμίως. Το 2017, κατόπιν πολυετών προσπαθειών της FIT, ο ΟΗΕ αναγνώρισε την 30η Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης με το ψήφισμα A/RES/71/288.

EULITA

Ευρωπαϊκή Ένωση Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών

Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι μέλος της EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) από το 2010. Η EULITA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αμβέρσα στις 26 Νοεμβρίου 2009. Αποστολή της είναι να προάγει την ποιότητα της δικαιοσύνης, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ανεξάρτητα από τη γλώσσα και προστατεύοντας τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως περιγράφονται στη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Σ.Ε.Γ.Ε

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

Καθώς πολλά μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ είναι γυναίκες επιχειρηματίες, η Ένωση προχώρησε το 2017 σε στρατηγική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. είναι μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, και απευθύνεται στις γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1997 στη Θεσσαλονίκη, είναι μέλος της Επιτροπής Εμπορίου & Ανάπτυξης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Γυναικών επιχειρηματιών της Μεσογείου (AFAEMME), του Δικτύου WeConnect International, ενώ αρκετά μέλη του συμμετέχουν στις διοικήσεις Επιμελητηρίων. Συνεργάζεται με υπουργεία, κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση των συμφερόντων των γυναικών που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

AVTE

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μεταφραστών Οπτικοακουστικής Μετάφρασης

Από τον Ιούνιο 2019, η ΠΕΕΜΠΙΠ αποτελεί μέλος της AVTE (AudioVisual Translators Europe), της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας εθνικών ενώσεων μεταφραστών οπτικοακουστικής μετάφρασης. Η AVTE συντονίζει τις προσπάθειες για την προώθηση των επαγγελματιών στο χώρο της οπτικοακουστικής μετάφρασης και την επίτευξη κατάλληλων και δίκαιων συνθηκών εργασίας. Προωθεί τη διασύνδεση και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενώσεων και διάφορων θεσμών της ΕΕ. Η οπτικοακουστική μετάφραση συνδέει τους πολίτες της Ευρώπης και καθιστά εφικτή την πολιτιστική ώσμωση και διάχυση. Ευελπιστούμε να προσφέρουμε τη συλλογική μας εμπειρία στα μέλη της AVTE, αλλά και να μάθουμε από αυτά, ανοίγοντας παράλληλα την πόρτα για τη θέσπιση μεθόδων και προτύπων εργασίας στον ελληνικό χώρο.

Επιπλέον, η ΠΕΕΜΠΙΠ συμμετέχει σε διάφορες εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες και ημερίδες σχετικά με το επάγγελμα του μεταφραστή και τη βελτίωση της παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών, όπως η μετάφραση και η διερμηνεία στην ποινική διαδικασία, η μετάφραση στον τομέα της υγείας, η διδακτική της μετάφρασης και η τυποποίηση μεταφραστικών δεξιοτήτων.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.