Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μέλος του ΔΣ από το 2018 και τωρινός Πρόεδρος της ΠΕΕΜΠΙΠ. Υπεύθυνος για την προβολή και τη στρατηγική κατεύθυνση της ΠΕΕΜΠΙΠ και την αντιπροσώπευση της Ένωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαχειριστής της ιστοσελίδας και εκπρόσωπος του ΔΣ στην ομάδα mentoring.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταμίας της ΠΕΕΜΠΙΠ από το 2022 και τωρινός Αντιπρόεδρος.

Υπεύθυνος μαζί με τον Πρόεδρο για την προβολή της ΠΕΕΜΠΙΠ και των μελών της και για τη στρατηγική κατεύθυνση της Ένωσης.

ΝΙΚΗ ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υπεύθυνη για την οργάνωση, την τήρηση αρχείου και την επικοινωνία με τα μέλη της Ένωσης.

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ

ΤΑΜΙΑΣ

Υπεύθυνη για τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, των συνδρομών και των δωρεών, καθώς και για τις εγγραφές και την καθοδήγηση νέων Πάρεδρων, Ομότιμων και Τακτικών μελών.

ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ – MEDIA MANAGER

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του ιστολογίου και της ιστοσελίδας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διοργάνωσης των webinar.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.