Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μέλος του ΔΣ από το 2018 και τωρινός Πρόεδρος της ΠΕΕΜΠΙΠ. Υπεύθυνος για την προβολή και τη στρατηγική κατεύθυνση της ΠΕΕΜΠΙΠ και την αντιπροσώπευση της Ένωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαχειριστής της ιστοσελίδας και εκπρόσωπος του ΔΣ στην ομάδα mentoring.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταμίας της ΠΕΕΜΠΙΠ από το 2020 και τωρινή Αντιπρόεδρος.

Υπεύθυνη για την προβολή της ΠΕΕΜΠΙΠ και των μελών της και για τη στρατηγική κατεύθυνση της Ένωσης.

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΧΛΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υπεύθυνη για την οργάνωση, την τήρηση αρχείου και την επικοινωνία με τα μέλη της Ένωσης.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης, των συνδρομών και των δωρεών, καθώς και για τις εγγραφές και την καθοδήγηση νέων Πάρεδρων, Ομότιμων και Τακτικών μελών.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΜΕΛΟΣ – MEDIA MANAGER

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του ιστολογίου και της ιστοσελίδας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διοργάνωσης των webinar.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.