Σαφρίδη Ευγενία (αρ. μητρώου: 300)


Διεύθυνση:

Οδός: Κανάρη
Αριθμός: 66-70
Πόλη: Πάτρα
Τ.Κ.: 26222
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2610346530
Κινητό: 6972554411
Email: esafridi@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://esconsulting.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1994

Μεταπτυχιακό Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης και Διερμηνείας, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Safridi Evgenia (registration number: 300)


Διεύθυνση:

Street: Kanari
Number: 66-70
City: Patra
Postal Code: 26222
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2610346530
Mobile: 6972554411
Email: esafridi@gmail.com
Website: http://esconsulting.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1994

Master's in Theory and Teaching of Translation and Interpreting, DFLTI, Ionian University, 2004

CAT Software:

MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top