Κουράκης Κωνσταντίνος (αρ. μητρώου: 204)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GB Ηνωμένο Βασίλειο

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 447512639798
Email: constantine.cks@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
Wordfast Pro 4

Επιστροφή

Kourakis Constantine (registration number: 204)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GB United Kingdom

Contact Information

Telephone:
Mobile: 447512639798
Email: constantine.cks@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Sports, Recreation and Tourism
Medicine and Pharmacy

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

CAT Software:

Memsource
SDL Trados Studio 2009
SDL Trados Studio 2011
Wordfast Pro 4

Επιστροφή
Go to Top